Årets program er klart!

Lørdag 1. juni 2019 inviterer vi til Musikkfest Oslo for 28. gang
Artistpåmeldingen åpner i januar 2019.

Følg oss også på vår facebookside, Twitter eller søk opp MusikkfestOslo på Instagram mens du venter på neste åres arrangement!

VELKOMMEN TIL ÅRETS MUSIKKFEST!

Musikkfest Oslo het tidligere Musikkens Dag og har sitt opphav i det franske arrangementet Fête de la Musique. Verdens største internasjonale musikkfestival ble unnfanget under Jack Lang i 1982, daværende kulturminister i Frankrike. Arrangementet kom til Norge etter initiativ fra Oslo kommune i 1992.

Fête de la Musique, National Music Day, eller Musikkfest finnes nå i mer enn 100 land på verdensbasis. Fellesnevnere er at musikken stort sett er utendørs, artistene opptrer vederlagsfritt og alt er gratis for publikum. For å formelt være en del av av Fete de la Musique forutsettes det at arrangementet er den 21. juni. Dette har vist seg vanskelig i Norge, bl.a på grunn av vår ferieavvikling, samt at det har vært nødvendig å legge arrangementet til en helg. De siste årene har vi valgt å legge oss fast på den første lørdagen i juni. Selv om Musikkfest Oslo er inspirert av Fete de la Musique er vi med andre ord allikevel formelt ikke en del av denne bevegelsen.

Musikkfest/Musikkens Dag har blitt arrangert flere steder i landet. De siste årene har bl.a. Trondheim og Stavanger kommet sterkt på banen.

I Oslo har Musikkfesten en solid posisjon. Størrelsen på arrangementet har vokst kraftig de siste årene, fra 10 scener på slutten av nittitallet, til over 50 ii 2018.

Interessen for Musikkfest Oslo er enorm og hvert år finner titusenvis veien til våre scener.