2021 - Musikkfest Oslo for 30. gang!

I normale tider er det Musikkfest første helgen i juni, men dette er alt annet enn normale tider. Det er mye usikkerhet knyttet til festivalsommeren, men en ting vet vi helt sikkert; Sjansen for at vi er tilbake til noe som ligner normalen er større mot slutten av sommeren enn den er i begynnelsen. Derfor har vi besluttet at Musikkfest Oslo 2021 blir lørdag 28. august.

Registrer deg her dersom du/dere ønsker å spille på en av våre scener. Vi lar påmeldingen stå åpen inntil videre, mens vi avventer hvilke regler som vil gjelde i slutten av august. Vi melder fra noen dager før den stenges.