Artistregistreringen er stengt

Fristen for å registrere artister er gått ut og registreringen er nå stengt.