Ofte stilte spørsmål

Når er Musikkfest Oslo?

Musikkfest Oslo er normalt første lørdagen i juni, i 2020 ble dagen flyttet til 29. august pga. Koronapandemien, noen av våre scener starter oppvarmingen til musikkfest allerede fredag 28. August.

Dere arrangerer Musikkfest 2020 under Koronapandemien, hva med smittevernreglene?

Vi har fulgt situasjonen nøye og avlyst 70% av de ”vanlige” scenene og mer enn 95% av publikumskapasiteten. Tilbake står 16 utesteder og arrangører som er godt rustet til å arrangere under de strenge reglene som gjelder for arrangementer, flere av dem har allerede bygget seg opp mye erfaring rundt dette.

Hvilke smittevernregler gjelder?

Alle lokalarrangørene retter seg etter de reglene som myndighetene har fastsatt, Det betyr i praksis maksimalt 200 personer inne med minimum 1 meters avstand, registrering av alle som deltar med navn og telefonnummer, servering ved bordene og godt med antibac.

Hva må jeg som publikumer tenke på i forhold til smittevern?

I tillegg til å følge alle de vanlige rådene om avstand og håndvask, så må du forberede deg litt mer enn vanlig. Pga. pålegg om å registrere deltakere og lav publikumskapasitet så krever mange av lokalarrangørene at du skaffer deg en billett på forhånd. Resten vil ha registrering av navn og telefonnummer i døra. Flere steder har også delt opp dagen i bolker med separat billett til hver bolk. Velg deg ut en scene og bli der, ankom i god tid og hold deg til din anviste plass. Dersom du ikke føler deg helt bra så blir du selvsagt hjemme.

Hvor stor publikumskapasitet er det på de forskjellige scenene?

Det varierer fra 30 til 200. Noen av scenene har delt opp dagen i to eller tre bolker og skifter ut publikum mellom hver bolk.

Jeg ser at noen av scenene tar litt betalt, er ikke Musikkfest Oslo gratis?

Jo, vanligvis er alt gratis. Vi kaller det musikernes gave til hovedstaden, artistene stiller opp uten vederlag og sammen med publikum feirer de musikken og sommeren en dag i året. 2020 er annerledes, kulturlivet er i stor grad stengt ned og artister er en gruppe som har store utfordringer. Noen scener tar litt betalt i døra, inntektene tilfaller i sin helhet artistene som spiller. Det er uansett ikke store summen, men alt hjelper. Litt inngangspenger reduserer også sjansen for at folk booker opp plasser de ikke benytter, slik at de som virkelig ønsker å delta får bedre muligheter. Mange steder har fortsatt gratis adgang, da oppfordrer vi publikum til å vippse noen kroner til artistene underveis!

Hvor mye koster det å delta som publikum på Musikkfest Oslo?

Normalt Ingenting, det aller meste er utendørs og alt er gratis. I 2020 har vi imidlertid måttet gjøre flere tilpasninger og noen scener tar kr. 50-100 i inngangspenger (se punktet over)

Hvem eier og driver Musikkfest Oslo?

MFO er en selvstendig, frittstående og ideell stiftelse hvis eneste formål er å arrangere en Musikkfest i Oslo hvert år. Initiativet til arrangementet kom i sin tid fra Oslo kommune etter inspirasjon fra Fete de la Musique i Frankrike, men stiftelsen har pr. i dag ingen bånd til kommunen utover at vi mottar støtte fra kulturetaten. Stiftelsen Musikkfest har et eget styre og en prosjektledelse som administrerer forberedelser og arrangementet, i tett samarbeid med en gjeng dyktige lokalarrangører.

Hvordan finansieres arrangementet?

Det aller største bidraget, normalt over 80% av totalbudsjettet, kommer i form av tilskudd fra Kulturetaten i Oslo kommune. Resten kommer fra annonsesalg og spons.

Har dere en app der jeg kan se program og scener?

Ja, i hvert fall nesten. Som gratisarrangement så har Musikkfest Oslo meget stram økonomi, og vi må vurdere nøye hva vi bruker penger på. Utvikling av en egen app er kostnadskrevende, derfor har vi valgt å benytte et ferdiglaget mobiltilpasset konsept som gjør nesten samme nytten.

Hvordan kan jeg som artist få spille på Musikkfest Oslo?

Dersom du/dere har lyst til å spille så kan dere melde deres interesse via vår artistpåmelding. Den åpnes senest i starten av januar og fristen er vanligvis i starten av april. Følg med på våre nyhetsmeldinger og Facebook for nøyaktige datoer.

Får jeg som artist TONO-vederlag for å spille på Musikkfest?

Ja, rapporter inn konserten til TONO på vanlig måte

Hvem velger ut hvilke artister som får spille?

Hver scene er temmelig selvdreven, vi kaller dem lokalarrangører. Hver lokalarrangør har ansvaret for planlegging, programmering og avvikling av sin scene. Samtlige lokalarrangører har tilgang til all info som påmeldte artister har registrert og det er den aktuelle scenen som tar kontakt dersom de ønsker å sette opp en artist.

Hvorfor er det mange som kaller Musikkfest Oslo for Musikkens Dag?

Musikkfest Oslo het opprinnelig Musikkens Dag, men skiftet navn i 2003. Navneendringen skyldes delvis et ønske om å signalisere slektskap med inspirasjonskilden ”Fete de la Musique” som er fransk for Musikkfest, delvis et ønske om å unngå forveksling med ”Sangen og Musikkens Dag” som også er (var) et stort årlig arrangement over hele landet. At mange fortsatt kaller oss Musikkens Dag over 15 år etter navneskiftet tar vi som et signal på at Musikkfest Oslo står sterkt på tvers av generasjonene.

Vi har et utdrikkingslag under Musikkfest, kan vi få bruden/brudgomen opp på en scene?

Man skulle kanskje ikke tro at dette er et vanlig spørsmål, men vi mottar faktisk flere slike hevendelser hvert år. Vår holdning til det er at denne type stunts sikkert er underholdende for de som deltar på utdrikkingslaget, men ikke nødvendigvis for alle andre. Dessuten ønsker vi å ha respekt for de artistene som stiller opp og som har lagt mye arbeid ned i å presentere sin musikk for publikum. Siden vi også har et stramt tidsskjema på våre scener så sier vi nei til dette, og i 2020 under den pågående pandemien er det uansett ikke aktuellt.

Jeg er plaget av støy fra en av scenene deres, kan dere dempe lyden?

Vi har forståelse for at utendørs konserter ikke oppleves like positivt av alle, og mennesker har forskjellig tolleransenivå for lyd. Vi er nøye på å fremskaffe alle nødvendige tillatelser og å følge de retningslinjene som gjelder. Dette gjelder også restriksjoner for lydnivåer. Vi foretar selv stikkprøver på lydtrykk ved scenene og i nabolaget, og med jevne mellomrom gjør kommunen også dette uanmeldt. Det har så langt ikke blitt registrert noen større overtramp. Dersom du blir plaget så kan du melde inn din klage til bydelsoverlegen i din bydel. Grensen for å kutte lyden på kvelden er 23.00, noe vi er meget nøye på å følge. Bevisste overtramp fra en lokalarrangør blir fulgt opp i ettertid og kan få konsekvenser for deres videre deltakelse på Musikkfest Oslo. Når dette er sagt så opplever vi at de aller, aller fleste har et svært positivt forhold til dagen, og det er som regel ikke mange klager.