Ofte stilte spørsmål

Når er Musikkfest Oslo?

Musikkfest Oslo er alltid første lørdagen i juni, i 2022 betyr det lørdag 4. juni. I 2020 og -21 ble datoen flyttet til slutten av sommeren pga. koronapandemien, det vil forhåpentligvis ikke gjenta seg.

Hvilke scener deltar på årets Musikkfest?

Våre scener er normalt alt fra djs eller en liten scene på uteserveringen til den lokale puben, til større utendørsscener i parker eller på torg. Vi kaller de som tar seg av hver av disse scenene for våre lokalarrangører, noen av dem har vært med i mange år, men det er også hele tiden nye som kommer til mens andre forsvinner. Det er mye entusiasme og idealisme involvert i Musikkfest, og vi har sjelden full oversikt over årets scener inntil en måned eller to før arrangementet. Du finner en oversikt og et kart over årets scener i menylinjen over.

Hvor stor publikumskapasitet er det på de forskjellige scenene?

I normale år varierer det fra tredve til noen tusen.

Hva koster det å delta som publikum på Musikkfest Oslo?

Konsertene er gratis, vi kaller det musikernes gave til hovedstaden. Artistene stiller opp uten vederlag og sammen med publikum feirer vi musikken og sommeren en dag i året.

Hvor får man tak i billetter?

Om vi ikke er pålagt restriksjoner så er Musikkfest billettløst og åpent for alle. Det er bare å møte opp.

Hvem eier og driver Musikkfest Oslo?

MFO er en selvstendig, frittstående og ideell stiftelse hvis eneste formål er å arrangere en Musikkfest i Oslo hvert år. Initiativet til arrangementet kom i sin tid fra Oslo kommune etter inspirasjon fra Fete de la Musique i Frankrike, men stiftelsen har pr. i dag ingen bånd til kommunen utover at vi mottar støtte fra kulturetaten. Stiftelsen Musikkfest har et eget styre og en prosjektledelse som administrerer, planlegger og gjennomfører selve arrangementet, i tett samarbeid med en gjeng dyktige lokalarrangører.

Hvordan finansieres arrangementet?

Det aller største bidraget, normalt over 80% av totalbudsjettet, kommer i form av tilskudd fra Kulturetaten i Oslo kommune. Resten kommer fra annonsesalg og spons.

Har dere en app der jeg kan se program og scener?

Ja, i hvert fall nesten. Som gratisarrangement så har Musikkfest Oslo meget stram økonomi, og vi må vurdere nøye hva vi bruker penger på. Utvikling av en egen app er kostnadskrevende, derfor har vi valgt å benytte et ferdig mobiltilpasset rammeverk som gjør nesten samme nytten. Denne slippes vanligvis sammen med programmet i midten av mai.

Hvordan kan jeg som artist få spille på Musikkfest Oslo?

Dersom du/dere har lyst til å spille så kan dere melde deres interesse via vår artistpåmelding. Den åpnes i starten av januar og fristen er vanligvis i månedsskiftet mars/april. Følg med på våre nyhetsmeldinger og Facebook for nøyaktige datoer.

Får jeg som artist TONO-vederlag for å spille på Musikkfest?

Ja, rapporter inn konserten til TONO på vanlig måte

Hvem velger ut hvilke artister som får spille?

Hver scene er temmelig selvdreven, vi kaller dem lokalarrangører. Hver lokalarrangør har ansvaret for planlegging, programmering og avvikling av sin scene. Samtlige lokalarrangører har tilgang til all info som påmeldte artister har registrert og det er den aktuelle scenen som tar kontakt dersom de ønsker å sette opp en artist.

Hvorfor er det mange som kaller Musikkfest Oslo for Musikkens Dag?

Musikkfest Oslo het opprinnelig Musikkens Dag, men skiftet navn i 2003. Navneendringen skyldes delvis et ønske om å signalisere slektskap med inspirasjonskilden ”Fete de la Musique” som er fransk for Musikkfest, delvis et ønske om å unngå forveksling med ”Sangen og Musikkens Dag” som også er (var) et stort årlig arrangement over hele landet. At mange fortsatt kaller oss Musikkens Dag over 15 år etter navneskiftet tar vi som et bevis på at Musikkfest Oslo står sterkt på tvers av generasjonene.

Vi har et utdrikkingslag under Musikkfest, kan vi få bruden/brudgomen opp på en scene?

Man skulle kanskje ikke tro at dette er et vanlig spørsmål, men vi mottar faktisk flere slike hevendelser hvert år. Vår holdning til det er at denne type stunts sikkert er underholdende for de som deltar på utdrikkingslaget, men ikke nødvendigvis for alle andre. Dessuten ønsker vi å ha respekt for de artistene som stiller opp og som har lagt mye arbeid ned i å presentere sin musikk for publikum. Siden vi også har et stramt tidsskjema på våre scener så sier vi konsekvent nei til dette.

Jeg er plaget av støy fra en av scenene deres, kan dere dempe lyden?

Vi har forståelse for at utendørs konserter ikke oppleves like positivt av alle, og mennesker har forskjellig tolleransenivå for lyd. Vi er nøye på å fremskaffe alle nødvendige tillatelser og å følge de retningslinjene som gjelder. Dette gjelder også restriksjoner for lydnivåer. Vi foretar selv stikkprøver på lydtrykk ved scenene og i nabolaget, og med jevne mellomrom gjør kommunen også dette uanmeldt. Det har så langt ikke blitt registrert noen større overtramp. Dersom du blir plaget så kan du melde inn din klage til bydelsoverlegen i din bydel. Grensen for å kutte lyden på kvelden er 23.00, noe vi er meget nøye på å følge. Overtramp fra en lokalarrangør blir fulgt opp i ettertid og kan få konsekvenser for deres videre deltakelse på Musikkfest Oslo. Når dette er sagt så opplever vi at de aller, aller fleste har et svært positivt forhold til dagen, og i løpet av de over 30 årene vi har eksistert så har vi etter forholdene mottatt veldig få klager.