Påmelding - steg 1

Generell informasjon

Lenker

Kontaktperson

Jeg er inneforstått med at informasjonen jeg legger inn i den videre prosessen vil være tilgjengelig for Musikkfests administrasjon, alle lokalarrangører og annet personell som er involvert i avviklingen av Musikkfest 2023. Etter avsluttet påmelding mottar du en lenke der du når som helst kan redigere og slette dine opplysninger. Kontaktinformasjonen din kan også bli benyttet til å sende deg informasjon om neste års Musikkfest Oslo. All informasjon vil bli slettet permanent innen utgangen av 2024.