Velkommen til Musikkfest Oslos artistregistrering

Her kan du legge inn informasjon som i første omgang brukes til å velge ut de som tilbys en plass i vårt program. Registreringen er 100% web-basert og det er ikke nødvendig å sende oss ytterligere materiale i posten. Før du starter må det imidlertid gjøres noen forberedelser. Les teksten under før du fortsetter så du vet hva vi trenger fra dere.

Du får mulighet til å laste opp inntil tre låter i MP3 format og inntil tre bilder i .jpg format. Låtene må være i minimum 128mbit oppløsning og bildene i en trykkbar størelse. Hvis bildefila er rundt 0,5mb eller høyere bør det holde.

Pass på å ha dette klart på PCen din før du går videre. Vi vil også ha en bandomtale/presseskriv som forteller litt om bakgrunnen deres og hva bandet står for. Vi vil be om at vi ihvertfall får to låter for å ha et godt nok grunnlag til å gjøre en vurdering.

Dersom dere etterhvert tilbys en plass i programmet vil informasjonen du laster opp brukes videre i vår markedsføring. Dere får imidlertid anledning til å endre/bytte ut det dere måtte ønske innen vi kommer så langt.

Til påmeldingen

Generell informasjon

Lenker

Kontaktperson

Jeg er inneforstått med at informasjonen jeg legger inn i den videre prosessen vil være tilgjengelig for Musikkfests administrasjon, alle lokalarrangører og annet personell som er involvert i avviklingen av Musikkfest 2022. Etter avsluttet påmelding mottar du en lenke der du når som helst kan redigere og slette dine opplysninger. Kontaktinformasjonen din kan også bli benyttet til å sende deg informasjon om neste års Musikkfest Oslo. All informasjon vil bli slettet permanent innen utgangen av 2023.